Etiket Arşivleri: İşe Başlatmama

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-824

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) • İŞE İADE DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2011- 3485

• İŞE İADE İSTEMİ ( Salt Devir İş Sözleşmesinin Feshin İçin Geçerli Sebep Teşkil Etmediği – Davacının İş Sözleşmesi Devirden Sonra Feshedildiğinden ve İşyeri Artık Devralan Şirketin İşyeri Olduğundan Davacının Devralan İşveren Olan Davalı Gıda Şirket İşyerine İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( İş Sözleşmesinin Feshin …

Devamı »

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi Giriş: İşveren tarafından işletme müdürü olarak çalışan işçinin savunması dahi alınmadan iş akdinin feshi işe iadeyi gerektirir. İşe Başlatmama halinde ödenecek tazminatların makamca belirlenmesi gerekir. Özet: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine, toplanan delilere göre, yasanın 18/son …

Devamı »