İşyeri Devri Esas No: 2011- 3485

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞE İADE İSTEMİ ( Salt Devir İş Sözleşmesinin Feshin İçin Geçerli Sebep Teşkil Etmediği – Davacının İş Sözleşmesi Devirden Sonra Feshedildiğinden ve İşyeri Artık Devralan Şirketin İşyeri Olduğundan Davacının Devralan İşveren Olan Davalı Gıda Şirket İşyerine İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İŞYERİ DEVRİ ( İş Sözleşmesinin Feshin İçin Geçerli Sebep Teşkil Etmediği – Davacının İş Sözleşmesi Devirden Sonra Feshedildiğinden veİşyeri Artık Devralan Şirketin İşyeri Olduğundan Davacının Devralan İşveren Olan Davalı Gıda Şirket İşyerine İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davacının Devralan Şirket İşyerine İşe İadesine Karar Verilmemesi ve Devralan ve Devreden İşverenin İşe Başlatmama Tazminatı İle Boşa Geçen Süre Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Açıklanan Gerekçe İle Hatalı Bulunduğu )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?