Alt İşveren Durumu Esas No: 2010-21-739

Yargıtay Kararları• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davalı Ticaret Odasının Temizlik İşinin Tamamını Diğer Davalı Olan Temizlik Firmasına Devretmediği/Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiği – Davalı Odanın Manevi Tazminattan Müştereken ve Mütesesilsilen Sorumlu Tutulacağı )
• ALT İŞVEREN – ÜST İŞVEREN ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayanan Manevi Tazminat Davası/Davalı Ticaret Odasının Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiği – Davalı Odanın Manevi Tazminattan Müştereken ve Mütesesilsilen Sorumlu Tutulacağı )
• MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayanan Manevi Tazminat Davası/Davalı Odanın Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiği – Davalı Odanın Manevi Tazminattan Müştereken ve Mütesesilsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
• TEMİZLİK İŞİNİN DEVREDİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davalı Ticaret Odasının Temizlik İşinin Tamamını Diğer Davalı Olan Temizlik Firmasına Devretmediği – Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiğinin Gözetileceği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

Hangi işletmeler iş kazası teşvikinden faydalanacak, teşvik oranları ve yararlanma süresi ne olacak?