Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1553

yargitay-karari

• İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin İşçilik Alacaklarına Hak Kazanacağı – İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
• HAKLI NEDENLE FESİH VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacaklarının Kabulüne Hükmedileceği – İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Fazla Çalışma Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle – Haklı Nedenle Fesih Sebebi Oluşturacağı )
• TALEP İLE BAĞLILIK İLKESİ ( Islah İle Artırılan Miktarlar için Talep Edilmeden Faize Hükmedilemeyeceği )
• ÜCRETİN ÖDENMEMESİ ( Haklı Fesih Nedeni Olduğu – İşçilik Alacakları Talebi )

ÖZET : Davacı iş sözleşmesini ücret alacağı,fazla çalışma ,ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshetmiştir. Haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Somut olayda işçinin iş akdini haklı sebeple feshettiği kabul edildiği gözetilerek ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir.
Islah dilekçesinde, artırılan miktarlar için faiz talebinde bulunulmadığı halde, faize hükmedilmesi talep ile bağlılık ilkesine aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

  Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlarda ya da haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü …