İşe İade Davasında İşe Başlatmama Tazminatı

İşe İade Davasında İşe Başlatmama TazminatıGiriş:

İş iade davasında işe başlatmama tazminatı işçinin çalıştığı süreye göre 4 (dört) aylık ücreti tutarında tazminat olarak belirlenmesi

Özet:

Mahkemece, davacının iş aktinin davalı işverence geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmiştir. Davacının hizmet süresi 1 yıl 2 ay 2 gündür çalışma süresine göre tazminat 4 ay brüt ücreti tutarında belirlenmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?