Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son VerilmesiGiriş:

İşçinin maaşına haciz konulması işçinin ihtar verilmeden işine son verilmesini gerektirmez. İşveren açısından işçinin ücretine sürekli haciz gelmesi geçerli nedenle fesih sayılmayacaktır. İş akdi fesih edilmesi için işçiye ihtar verilmeli daha sonra tekrar etmesi halinde geçerli fesih nedeni sayılabilecektir. 

Özet:

İşçinin ücretinin borcu nedeniyle haczedilmesi, istisnaen davranış nedeniyle feshi geçerli kılmalıdır. İşçinin ücretinin sık sık haczi nedeniyle, objektif bir bakış açısı altında, işyerinin, örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma sürecinin veya işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …