Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih Hakkı

Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih Hakkı

Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih HakkıGiriş:

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işyerinde eskiden beri var olan uygulamanın devamında işçiyi uyarmaması ve konu ile ilgili bilgilendirmeden uygulama yapamayacağı yönünde hüküm altına alınması

Özet:

Davacının yemekhane işyerinde çalışırken yedi kutu meyve suyu, beş ekmek, bir poşet yoğurdu işyerinden çıkarırken yakalandığı, bu sebeple hizmet akdinin işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. İşyerinin yemekhanesindeki yemek artıklarının önceki genel müdür ve personel müdürlerinden başlayarak verilen izin ve icazetlerle ihtiyacı olan işçiler tarafından uzun bir zamandan beri eve götürüldüğü, bu durumda davacının eyleminin güveni kötüye kullanma yada hırsızlık olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, dosya kapsamına göre davacı işçiye bu yemek artıklarını evine götürmemesi gerektiği yönünde bir uyarıda bulunulmadığı, daha önceden bu konuda bir disiplin işlemi yapılmadığı, aynı konumda bulunan bir başka çalışan yönünden yapılan feshin haksız olduğunun mahkeme kararı ile saptanmış bulunduğu hususlarının anlaşılmış olmasına göre; mahkemenin davacı işçi lehine ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilmesi gerektiği yönündeki direnmesinin doğru olduğu sonucuna varılmıştır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …