Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-34124

Yargıtay Kararları

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı – Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )
• GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 11 Saati Aşamayacağı – Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )
• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Bir Yılda İkiyüzyetmiş Saatten Fazla Olamayacağı – Bu Sınırlamaya Rağmen İşçinin Daha Fazla Çalıştırılması Halinde Bu Çalışmalarının Karşılığı Olan Fazla Mesai Ücretinin de Ödenmesi Gerektiği )
• ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı – Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Bir işyerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelmektedir. Normal mesaisi için bir …