İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart OlmasıGiriş:

İş Akdinin haksız olarak feshi halinde karşı tarafa cezai şart  ödeyeceği konmuş ise işçinin haklı nedenle iş akdini feshi işverene cezai şart ödeyeceği düzenlenmemiş ise cezai şartın ödenmeyeceği gereğidir.

Özet:

Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin işçi tarafından haklı fesih halinde cezai şartın işverence ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşmenin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği mahkemece kabul edildiğine göre cezai şartın hüküm altına alınması mümkün değildir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …