Etiket Arşivleri: cezai şart

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

İşçi ve işverenin arasındaki iş ilişkisini bir “sözleşme” başlatır. İşçi yapılacak iş veya görevi, işveren ise karşılığında vereceği ücreti ve diğer hakları garanti ederek sözleşir. Bu sözleşmenin sözlü ya da yazılı yapılmış olması geçerliliğini değiştirmez. İşçi ve işveren, ilerleyen zamanlarda tarafların yükümlülüklerinde tereddüt duyacağı konuları da garantiye almak isteyebilirler. Bu …

Devamı »

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların Türk Hukuk Sistemi içerisinde dava edilen dosya sayısı bakımından önemli ölçüde fazla olması sebebi ile, Kanun koyucu “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” nden biri olarak “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” müessesesi işlevsel hale getirilecektir. İşçi ve işverenin anlaşmazlık durumunda ilk başvuracağı merci mahkemeler olmaktan çıkacak, …

Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi

Belirli süreli sözleşmeler özellikleri gereği, sürelerinin sonunda ya da tarafların birbirlerine sözleşmeyi yenilemeyeceklerini beyan etmesi durumunda, süresi sonunda fesih olur. Fakat fesihler her zaman sözleşme süresi bitiminde yapılmayabilir. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi durumları söz konusu olduğununda bunun sonuçlarının her iki taraf için de neler olduğunu bu yazımızda anlatacağız. …

Devamı »

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması Giriş: İş Akdinin haksız olarak feshi halinde karşı tarafa cezai şart  ödeyeceği konmuş ise işçinin haklı nedenle iş akdini feshi işverene cezai şart ödeyeceği düzenlenmemiş ise cezai şartın ödenmeyeceği gereğidir. Özet: Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden …

Devamı »