Keyfi Olarak İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

Keyfi Olarak İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından FeshiGiriş:

İşveren Toplu İş Sözleşmesinde de açık hüküm bulunmasına rağmen işçinin iş akdini keyfi olarak feshedemez. Bu durumda iş saözleşmesinde de belirtilen iş güvencesi tazminatına hükmetmek doğru olacaktır.

Özet:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre tenkisata gidilme kararının alındığı tarihten hizmet sözleşmesinin sona erdirildiği tarihe kadar işyerine yeni işçiler alındığı, fesihten sonrada aynı uygulamanın yapıldığı giriş ve çıkışlara göre karara uyulmadığı feshin keyfi olduğu anlaşılmaktadır. Bu olgulara göre istenilen tazminatın cezai şart niteliğinde olduğu kabul edilerek Borçlar Kanunu’nun 161/son maddesi uyarınca bir indirime tabi tutulduktan sonra karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

Avans nedir, kaç çeşit avans bulunuyor, işveren hangi avansı vermek zorunda? Hepsi ve daha fazlasını sizler için araştırdık.