Kıdem Tazminatı Ve Ücret Alacaklarının Hesaplanması

Kıdem Tazminatı Ve Ücret Alacaklarının HesaplanmasıGiriş:

İşçinin iş akdi kıdem tazminatını alacak şekilde feshedilmesi durumunda işçinin kıdem tazminatı ile birlikte diğer tüm alacaklarının yasaya uygun olarak hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekir.

Özet:

1- Kıdem tazminatının 1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesi uyarınca her yıl için 30 günlük ücret tutarı üzerinden hesaplanması gerekir. Mahkemece yıllık 35 günlük ücret tutarı üzerinden kıdem tazminatını hesaplayan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş olması hatalıdır.

2- Bilirkişi raporuna göre davacının gerçekleşen fazla mesai alacağı 25.692.150 TL olarak hesaplandığı halde anılan alacağın 50.000.000 TL olarak hüküm altına alınması doğru değildir.

3- Dava açıldıktan sonra davalı işverence kıdem tazminatına mahsuben ödemeler yapılmış olup, dava sırasında ödenen bu miktarlara davacının talebi nedeniyle fesih tarihinden ödeme tarihlerine kadar en yüksek mevduat faizine karar verilmemiş olması ayrı bir bozma nedenidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …