Haklı Neden Olmadan Yapılan Fesihte İşe İade

Haklı Neden Olmadan Yapılan Fesihte İşe İadeGiriş:

Haklı bir neden olmadan işverenin yaptığı fesih işleminde işe iade olacak ve mahkeme işe iadeyi verirken işverenin işçiyi işe almama durumunda ödeyeceği tazminatları da belirler.

Özet:

4857 Sayılı İş Kanununun 35. maddesinde; “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez..” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Kanunun 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …