Etiket Arşivleri: ikramiye

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

yonetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı »

Yerel Seçim Öncesi Belediyelerde Zam Yağmuru

secim-oncesi-belediyelerde-zam-yagmuru

Yerel seçim öncesi sendikalarla masaya oturan belediyeler işçilerin yüzünü güldürdü. Yılda ayrıca 4 maaş ikramiye de ödenen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 3 bin 400 liraya yükseldi. Diğer bazı belediyelerde de aylık 2 bin 500 liradan aşağı maaş alan işçi kalmadı.

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2012-26796

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU Esas No: 2012 / 26796 Karar No: 2013 / 20539 ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen …

Devamı »

Yeni Yılda % 9 Bekleniyor

Yeni Yılda yüzde 9 Bekleniyor

2014 yılı zam anketi yapıldı; 1.620 firma yetkilisi ve 18.300 kişiden görüş alındı. Anket sonucu olarak maaş zamlarının 2013’teki yüzde 7’lik düzeyinin aşılacağı ve yüzde 9 seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Bir kariyer sitesinin yaptığı ankette 2014 yılı maaş zammı beklentisi % 9 civarında seyrediyor. En yüksek maaş zammı % 25 ile …

Devamı »

Ücret, Prim ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27058 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, …

Devamı »

Banka Aracılığı İle Ücret Ödenmesi Zorunluluğu

Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi zorunluluğu hangi işverenleri kapsıyor? Ücret iş hukuku içinde özel bir yere sahiptir. Çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilen ücret konusundaki temel düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü bir kişi …

Devamı »

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

ücret

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. 18.11.2008 tarih, 27058 saylı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik uyarınca;

Devamı »

İşverenin Verdiği İkramiyeden Haciz Kesintisi

İşverenin Verdiği İkramiyeden  Haciz Kesintisi Giriş: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçinin ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye ödemesi ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan dolayı 1/4 ‘ünden fazla olmamak kaydıyla haciz kesintisi yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Özet: 4857 Sayılı İş Kanununun 35. maddesinde; “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası …

Devamı »

Kıdem’e Esas Ücret

Giriş: Kıdeme esas ücretin belirlenmesinde işçinin aldığı süreklilik arz eden tüm ücretleri toplanarak kıdeme esas ücreti belirlenmelidir.

Devamı »