ücret

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

ücretÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. 18.11.2008 tarih, 27058 saylı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik uyarınca;

Türkiye genelindeki işçi sayısı 10 ve daha fazla olan tüm işverenler,  işveren vekilleri ve üçüncü kişiler işçilerine ödeyecekleri, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki tüm tutarları kanuni kesintileri yapıldıktan sonra oluşan net tutarları ile banka aracılığı ile ödemek durumundadırlar.

Yapılan ödemelerin niteliği hesap açıklamalarında belirtilecektir. Hükme aykırılık halinde, bu durumdaki her işçi ve her ay için 4857/102-A kapsamında 100 YTL idari para cezası uygulanacaktır. Uygulama 01.01.2009 tarihinden geçerlidir.

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …