Banka Aracılığı İle Ücret Ödenmesi Zorunluluğu

Ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi zorunluluğu hangi işverenleri kapsıyor?

Ücret iş hukuku içinde özel bir yere sahiptir. Çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilen ücret konusundaki temel düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü bir kişi tarafından para ile ödenen tutar olarak tanımlanmaktadır. Ücret, prim, ikramiye ve bu kapsamdaki ödemelerin banka aracılığı ile yapılabileceği, bu konudaki esasların yönetmelikle düzenleneceği yine aynı maddenin hükmüdür.

Bu amaçla yayınlanan ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 18.11.2008 tarih, 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik uyarınca 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye çapında en az 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, ücret, prim, ikramiye ve bu türden menfaatleri banka aracılığı ile ödeyeceklerdir. Ödemelerde ödemenin türü belirtilecek, bu tutarların brüt olarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılması mümkün olabilecektir. 01.01.2009 tarihinden geçerli olan bu düzenlemeye aykırılık halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

Birçok meslek grubunda olduğu gibi basın kuruluşlarını da bağlayan birtakım cazalar bulunuyor. İşte 2021 Basın İş Kanunu para cezaları!