Özel Sigorta Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesi

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemelerinin gelir vergisi matrahından indirilmesine ilişkin esaslar nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gerek çalışanlar tarafından kendi adlarına, gerekse işverenler tarafından çalışanları adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemeleri; gelir vergisi matrahının saptanması sırasında belirli şart ve oranlarda indirime konu edilmektedir.

Bu kapsamda yapılan yasal düzenleme; Özel sağlık sigortası primi ödemelerinin brüt ücretin %5’i ile, bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemelerinin ise brüt ücretin % 10‘u ile sınırlı kısımlarının gelir vergisi matrahından indirilebileceğini, bu bağlamda uygulanan indirim tutarının her halde brüt ücretin % 10′unu geçemeyeceğini, indirimlerin ödemelerin yapıldığı ayla ilişkilendirilmesi gerekeceğini, yıllık toplamda ise yıllık brüt asgari ücret toplamı ile sınırlı bir indirim uygulanabileceğini hükme bağlamış durumdadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2015-Asgari-Gecim-indirimi-tutarlari

2015 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden bu yana “Asgari Geçim İndirimi” …