2015-Asgari-Gecim-indirimi-tutarlari

2015 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden bu yana “Asgari Geçim İndirimi” uygulanmaktadır. Düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indirimi , ücretin elde edildiği takvim yılı gereği ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;

  • Ücretlinin kendisi için % 50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için % 10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için % 7,5’i, diğerleri için % 5’i esas alınarak uygulanacaktır.
Asgari geçim indiriminden yararlananİndirim oranı
Çalışanın kendisi%50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş%10
1. çocuk%7,5
2. çocuk%7,5
3. çocuk%5
4. çocuk%5

2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Aylık Brüt Asgari Ücret: 1.201,50 TL

Medeni Hali

Aylık

Bekar

90,11 TL

Evli, Eşin geliri olan

90,11 TL

Evli, Eşin geliri olan, Bir Çocuk

103,63 TL

Evli, Eşin geliri olan, İki Çocuk

 

117,15 TL

Evli, Eşin geliri olan, Üç Çocuk  

135,17 TL

 

Evli, Eşin geliri olan, Dört Çocuk

144,18 TL

 

Evli, Eşin geliri olan, Beş Çocuk

153,19 TL

 

Evli, Eşin Geliri Olmayan

108,14 TL

 

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuklu

121,65 TL

 

Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuklu

135,17 TL

 

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuklu

153,19 TL

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …