2015-Gelir-Vergisi-Engelli-indirim-Tutarlari

2015 Gelir Vergisinden Engelli İndirimi Tutarları

Engelli İndirimi Nedir?

 

2015 Gelir Vergisinden Engelli İndirimi Tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31.maddesi gereği, ücretli olarak çalışanların, gelir vergisi matrahlarından, çalışma gücü kaybı dikkate alınarak belirlenen engelli derecesinin gerektirdiği indirimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

2015 Yılı Gelir Vergisinden Engelli İndirim Miktarları

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Gelir Vergisi Genel Tebliği (287 Seri No.’lu) ile, 2015 yılında ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife ile engelli indirimi tutarları da yer aldı.

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir.

Yasal düzenlemeler kapsamında;

  • Çalışma gücünü % 40 oranında kaybedenler 3. derece engelli
  • Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenler 2. derece engelli
  • Çalışma gücünü % 80 oranında kaybedenler 1. Derece engelli olarak kabul edilmektedir.

2015 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engelli indirimi aylık tutarları:

Birinci derece engelliler için 880 TL
İkinci derece engelliler için 440 TL
Üçüncü derece engelliler için 200 TL

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Pandemi nedeniyle geçerli kabul edilen süresi geçmiş engelli raporları için yenileme süreci başladı.