Etiket Arşivleri: Yasal düzenlemeler

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından beri valiler bağlı bulundukları ilde bazı düzenlemeler yapmıştı. En son düzenleme İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel işletmelerin mesai saatleri yeniden düzenlendi. Yeni Mesai Düzeni Ne Zaman Başlıyor? İstanbul …

Devamı »

2015 Gelir Vergisinden Engelli İndirimi Tutarları

2015-Gelir-Vergisi-Engelli-indirim-Tutarlari

Engelli İndirimi Nedir?   2015 Gelir Vergisinden Engelli İndirimi Tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31.maddesi gereği, ücretli olarak çalışanların, gelir vergisi matrahlarından, çalışma gücü kaybı dikkate alınarak belirlenen engelli derecesinin gerektirdiği indirimler şeklinde gerçekleştirilmektedir. 2015 Yılı Gelir Vergisinden Engelli İndirim Miktarları Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Gelir Vergisi Genel Tebliği …

Devamı »

İşten ayrıldıktan sonra işçi ne kadar süre ile sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir?

İşten ayrıldıktan sonra işçi ne kadar süre ile sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir?

Yasal düzenlemeler gereği; 4/a (işçiler yani SSK’lılar), 4/b (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur’lular) ile 4/c (memurlar) kapsamında sigortalı olanlar, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün daha genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bu süre içerisinde sağlık yardımlarından yararlanırlar.

Devamı »

Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde işçi ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi?

Avuç İçinden Hasta Tanıma Ve E-Reçete Dönemi Başlıyor

Belirli süreli iş sözleşmelerinin süre veya işin bitiminde sona ermesi halinde işçinin yasal ihbar ve kıdem tazminatı hakkı olacak mıdır? Yasal düzenlemeler kapsamında; İş sözleşmeleri belirsiz süreli olarak düzenlenebildiği gibi, belirli süreli olarak da düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda, herhangi bir iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmış olması, salt iş sözleşmesinin belirli …

Devamı »

Çalışanların Ücretleri Yeni Yılda Hangi Oranda Artırılmalıdır?

Yasal düzenlemeler açısından ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücretlerin hangi aralıklarla veya oranlarla artırılacağı, taraflar arasında yapılan iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde ücret artışları konusunda bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde ücretin belirli bir oranda veya sürede artırılması yönünde yasal hükümlerle düzenlenmiş bir …

Devamı »

İşçilerin Hafta Sonu İkinci Bir İşte Çalışmaları Mümkün Olabilir Mi?

Yasal düzenlemeler açısından bu konuya yönelik özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenebilecektir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, ikinci bir işte çalışmak isteyen işçi, işvereninin onayını almak durumundadır. İş sözleşmesinde düzenlenmemiş ve işverenin onayının alınmamış olması halinde, işçinin ikinci bir işte çalışması, iş sözleşmesinin işveren …

Devamı »

İstifa Eden Bir İşçi Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

3,5 yıllık çalışma süresi sonunda 8 haftalık bildirim süresine bağlı kalarak istifa eden bir işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilir mi? Yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin , herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, durumu yazılı olarak ve çalışma süresinin …

Devamı »

İşyerinin Devri Halinde Çalışanların Kıdem Tazminatları Ödenir Mi?

İşyerinin devredilmesi halinde, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenir mi? Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin hakları bakımından herhangi bir kayba yol açmamaktadır.

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen Çalışanın Tekrar Aynı İşyerinde Çalışabilmesi

Herhangi bir işyerinde çalışmakta iken, iş sözleşmesi fesih edilen bir çalışanın tekrar aynı işyerinde çalışabilmesi için geçmesi gereken süre nedir? Yasal düzenlemeler açısından, işveren/işçi ilişkileri yasalarla belirlenen çerçevenin dışına çıkmamak koşulu ile, iş sözleşmeleri yolu ile düzenlenmektedir. Bir işyerinde çalışmakta iken, herhangi bir nedenle iş sözleşmesi fesih edilen işçinin tekrar …

Devamı »