İşyerinin Devri Halinde Çalışanların Kıdem Tazminatları Ödenir Mi?

İşyerinin devredilmesi halinde, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenir mi?

Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin hakları bakımından herhangi bir kayba yol açmamaktadır.

Bu kapsamda, işyerinin devredilmesi, herhangi başka geçerli bir neden olmaksızın çalışanlara kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesini gerektirmemektedir. Kısmen veya tümüyle devredilen bir işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, kesintiye uğramaksızın devam etmekte, herhangi bir nedenle çalışma süresinin belirlenmesi gerektiğinde, devir öncesi ve devir sonrası çalışma süreleri birleştirilerek işlem yapılmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …