2015-yili-kidem-tazminat-tavani-belirlendi

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bilindiği üzere, 2014 yılı memur maaşlarında taban aylık tutarlarına nispi oranda artış sağlanarak yıl içinde çift zam uygulaması olmamıştır. 2014 yılı Kıdem Tazminatı tavanı 3.438,22 TL olarak belirlenmişti.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar konulu, 31.12.2014 tarihli Genelgesi ile 2015 yılının ilk 6 ayında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ve diğer göstergeler kamuoyuna duyurulmuştur.

01/01/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL‘dir

İlgili Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …