2015-sgk-aile yardimi-istisna-tutarlari

2015 SGK Aile Yardımı İstisna Tutarları

 

Aile Yardımı İstisnası Nedir?

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık almaması durumunda, cari ay, aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Aile Yardımı İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Aile zammı adı altında yapılan aile yardımı istisnaları prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

  • Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı,
  • Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek:

Soru: Aylık brüt ücreti 3.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2015/Eylül ayında 300 TL tutarında aile zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime esas kazancına dahil edilecek aile zammı tutarı ne kadardır?

Cevap: Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı 1.273,50 X %10 = 127,35 TL ( istisna Tutarı) 300 TL – 127,35 TL = 172,65 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek aile zammı)

Yıllar İtibarı ile Aile Yardımı SGK İstisnası

2015

2014

1. Dönem

2. Dönem

1. Dönem

2. Dönem

120,15

127,35

107.10

113,40

2012

2013

1. Dönem

2. Dönem

1. Dönem

2. Dönem

88,65

94,05

97,86

102,15

2010

2011

1. Dönem

2. Dönem

1. Dönem

2. Dönem

72,90

76,05

79,65

83,70

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör …