Sağlık Nedenlerinden Kaynaklanan Devamsızlıklara Dayanılarak İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerinden kaynaklanan devamsızlıklara dayanılarak feshi mümkün müdür?

İş sözleşmelerinin işveren tarafından sağlık nedenlerinden kaynaklanan devamsızlığa dayanılarak feshi söz konusu olabilmektedir. 4857/25  kapsamında işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenlenmektedir. İlgili maddenin I fıkrasında iş sözleşmelerinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı olarak feshine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Düzenleme kapsamında iş sözleşmesinin sağlık nedenlerinden kaynaklanan devamsızlığa dayalı olarak feshi için, söz konusu devamsızlığın bildirim süresini 6 hafta aşması gerekmektedir. Söz gelimi, 2 yıllık çalışma süresinde 6 haftalık bildirim süresi uygulanmaktadır. Böylesi bir durumda işçinin sağlık nedenleri ile işe devamsızlık yapması halinde iş sözleşmesinin bu nedenle feshi için, devamsızlığın 12 hafta sürmüş olması gerekmektedir.

İş sözleşmelerinin bu kapsamda feshi halinde bildirim süresi verilmesi gerekmeyeceğinden herhangi bir ihbar tazminatı hakkı gündeme gelmeyecektır. Ancak; çallışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenecektir.

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …