Etiket Arşivleri: ikramiye

İş Sözleşmesinde İşçinin Yararlanacağına Dair Hükmün İkramiye Alacağını Kapsamaması

Giriş: İkramiye ile ilgili iş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmadıkça ve işyerindeki Toplu İş Sözleşmesinden de dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmıyorsa ve tabii ki sendika üyesi de değilse işverenin ikramiye ödemesi zorunluluğu bulumamaktadır.

Devamı »

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

Giriş: İşçinin iş akdi feshi sonucunda kıdem tazminatına hak kazanması durumunda işyerinde daha önce uygulanan işyeri yönetmeliğinin değişmesi ve işçinin de bunu imzalayarak kabulü ihbar ve kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde bu ödemelerin tümünün tam olarak işveren tarafından yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.

Devamı »

İhbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz Kesintisi

Giriş: İşçinin ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez. İkramiyede ücret sayılır. İş sözleşmesinde işçiye ödenen ücret dışı ödemeler için böyle bir sınırlama yoktur. İşçiye ödenen kıdem/ihbar tazminatlarının, yıllık ücretli izin ücretlerinin tamamı haczedilebilir. 

Devamı »