İhbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz Kesintisi

İhbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz KesintisiGiriş:

İşçinin ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez. İkramiyede ücret sayılır. İş sözleşmesinde işçiye ödenen ücret dışı ödemeler için böyle bir sınırlama yoktur. İşçiye ödenen kıdem/ihbar tazminatlarının, yıllık ücretli izin ücretlerinin tamamı haczedilebilir. 

Özet:

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücretleri gibi ödentilerin ücretten sayılacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmadığından, bu ödentilerin tamamı haciz edilebilir.
İkramiye ücretten sayılacağından haczedilebilir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

yonetmelik

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her …