Sözleşme Fesih Esas No:1998/5745

Alt İşverenlik İlişkisiÖzü : Üç aylık sözleşme ile işe alınan davacı işçinin sözleşmesi, taraflarca feshedilmeden yenilenmiş ve üçüncü dönem başladıktan süre sonra işveren tarafından feshedilmişse, artık süresi belirli bir sözleşmeden bahsedilemeyeceğinden, işçi, kalan süre için ücret isteğinde bulunamaz.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu