Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin BelirlenmesiGiriş:

İşçinin iş akdi feshi sonucunda kıdem tazminatına hak kazanması durumunda işyerinde daha önce uygulanan işyeri yönetmeliğinin değişmesi ve işçinin de bunu imzalayarak kabulü ihbar ve kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde bu ödemelerin tümünün tam olarak işveren tarafından yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.

Özet:

1- Davacı yeni yönetmeliğin ilanından sonra muvafakatnameyi imzalayarak, anılan yönetmeliği kabul ettiğine göre; işverence bu yönetmeliğe göre yapılan ödeme doğrudur.
2- Şayet; ikramiye ve sosyal hakların tamamı ücretin içinde ödenmiş ise bunların tazminata esas ücretin belirlenmesinde ayrıca ücrete eklenemez.
Kısmen ücretin içinde ödeme varsa ödenmeyen kısmın ücrete eklenmesi ile tazminata esas ücrete yansıtılmalı, hiç ödenmemişse; bunlar ayrıca ücrete eklenerek ( ilave edilerek ) tazminata esas ücret belirlenmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

yonetmelik

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her …