İşyerindeki İşçilere İşverenin Eşit Davranma İlkesi

İşyerindeki İşçilere İşverenin Eşit Davranma İlkesiGiriş:

İş yerinde çalışan işçilere işverenin eşit davranması gerekmektedir. Yapılan iş gereği farklı davranması gerekmedikçe işveren çalıştırdığı işçilere yaptıkları işlerden dolayı farklı uygulama yapamaz.

Özet:

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14.maddesinde geçici görevle gönderilenlere yevmiye verileceği belirtilmektedir. Davalı kurumca asıl yevmiyesi dışında davacıya hergün için geçici görev yevmiyesi ödendiği anlaşılmaktadır. Yani davacı hafta tatili günüde dahil olmak üzere hergün için 2 yevmiye almaktadır. İlgili maddede de yer alan görevde geçtiği belgelenen sözlerinin mahkemece yanlış değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Davacının geçici görevle Ankara’da bulunduğu açıktır. Belgeleme kelimesi bu hususla ilgili olmayıp hafta tatilinde görevde olduğunun belge ile kanıtlanması halinde belirtilen günün çalışılmış gün gibi sayılacağı sözleşmede öngörülmektedir. Belirtilen günde fiilen çalışmayan işçiye geçici görevle görevlendirilmesi nedeniyle hafta tatili günü çalıştırılan işçilerle aynı konuma sokularak fazla yevmiye verilmesi eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Genç ve Çocuk İşçilerin Çalışma Saatleri

Genç ve Çocuk İşçilerin Çalışma Saatleri ve Tatilleri

İş kanununda çalışma süreleri, genç ve çocuk işçilerin eğitimlerine engel olmayacak ve ekonomik açıdan istismara …