Toplu İş Sözlemesi Uyuşmazlıkları

Toplu İş Sözlemesi UyuşmazlıklarıGiriş:

Toplu İş Sözleşmesi uyuşmalıklarında yetkili mahkeme işyeri merkezinin bulunduğu yerdeki bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir.

Özet:

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 15.maddesi gereğince açılan işletme toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme işletme merkezinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün kurulu olduğu yerdeki iş mahkemesidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-38168

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili …