Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-38168

Yargıtay Kararları• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu/Temyiz Talebinin Reddi )
• MUVAZAAYA DAYALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu )
• İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DAVASI ( Verilen Kararların Kesin Olduğu – İş Müfettişlerince Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaaya Dayandığının Tespiti )
• İŞ MAHKEMESİ KARARININ KESİN OLMASI ( İş Müfettişlerince Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İş Müfettişi Raporuna İtiraz Davası )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı …