Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik
Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclise sevk edildi ve anılan Tasarının 14. maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunun Yıllık Ücretli İznin Uygulanmasını ele alan 56. maddesinde yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

“10 Gün” İbaresi “6 Gün”  ile Değişiyor

Yıllık ücretli izinlerin en çok üçe bölünebilmesi ve bir bölümünün on günden az olamaması, ülkemizde genel tatil ve ulusal bayram günleri arasındaki birkaç günlük yıllık izin kullanımı ile ortalama dokuz günlük tatiller yapılabilmesi nedeniyle uygulamada sorunlara yol açabilmektedir. Madde ile, yıllık iznin bir bölümünün altı günden az olmamak üzere kalan kısmının tarafların anlaşması halinde beşe bölünebilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.
Tasarının 14. maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 56. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on günden” ibaresi “altı günden”, “en çok üçe” ibaresi “en çok beşe” şeklinde değiştirilmiştir.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclise sevk edildi ve anılan Tasarının 14. maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunun Yıllık Ücretli İznin Uygulanmasını ele alan 56. maddesinde yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

“10 GÜN” İBARESI “6 GÜN”  ILE DEĞIŞIYOR

Yıllık ücretli izinlerin en çok üçe bölünebilmesi ve bir bölümünün on günden az olamaması, ülkemizde genel tatil ve ulusal bayram günleri arasındaki birkaç günlük yıllık izin kullanımı ile ortalama dokuz günlük tatiller yapılabilmesi nedeniyle uygulamada sorunlara yol açabilmektedir. Madde ile, yıllık iznin bir bölümünün altı günden az olmamak üzere kalan kısmının tarafların anlaşması halinde beşe bölünebilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Tasarının 14. maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 56. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on günden” ibaresi “altı günden”, “en çok üçe” ibaresi “en çok beşe” şeklinde değiştirilmiştir.

Tasarının 14. maddesi yürürlük kazandığı takdirde, 4857 Sayılı İş Kanunun 56. maddesi aşağıdaki şekilde değişecektir;

“Yıllık ücretli iznin uygulanması

    Madde 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

    Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

    Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü altı günden aşağı olmamak üzere en çok beşe bölünebilir.

    İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

    Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

    Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bayram Mesaileri Nasıl Hesaplanmalı?

Bayram Mesaileri Nasıl Hesaplanmalı?

İşçilerini bayram günlerinde, resmi tatillerde çalıştıran işverenler bunun maliyetine de katlanmak zorundadırlar. İşçiler de bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir