İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Oluyor
İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Oluyor

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Oluyor

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının kısa sürelerde sonuçlandırılmasını, mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesini sağlamak amacıyla getirilmesi planlanan “zorunlu arabuluculuk” düzenlemesini içeren “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” 23.03.2016 tarihinde görüşleri alınmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

Taslağın yasalaşması durumunda işçi alacakları ile işe iade talepleri ile açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getiriliyor. Bu zorunluluğa uyulmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilecek, ancak taraflar arabulucu yoluyla da anlaşamazlarsa iş mahkemesine başvurabilecekler.

Taraflar, “arabuluculuk siciline” kayıtlı arabulucular arasından birini aralarında anlaşarak serbestçe seçebilecekler ve arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta, zorunlu hallerde dört hafta içinde sonuçlandıracak.

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının kısa sürelerde sonuçlandırılmasını, mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesini sağlamak amacıyla getirilmesi planlanan “zorunlu arabuluculuk” düzenlemesini içeren “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” 23.03.2016 tarihinde görüşleri alınmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

Taslağın yasalaşması durumunda işçi alacakları ile işe iade talepleri ile açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getiriliyor. Bu zorunluluğa uyulmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilecek, ancak taraflar arabulucu yoluyla da anlaşamazlarsa iş mahkemesine başvurabilecekler.

Taraflar, “arabuluculuk siciline” kayıtlı arabulucular arasından birini aralarında anlaşarak serbestçe seçebilecekler ve arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta, zorunlu hallerde dört hafta içinde sonuçlandıracak.

Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılacak, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurulacaktır.

Arabulucu, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak tarafları bilgilendirecek ve ilk toplantıya davet edecek, müzakereler tamamlandığında ise durumu arabuluculuk bürosuna bildirerek son tutanağı gönderecektir.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek olup, uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecektir.

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.

Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Tasarı taslağına ulaşmak için tıklayınız

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir