6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

kanun-degisiklikleri19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de 6385 sayılı kanun yayınlanmıştır. Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Bu kapsamda; İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları primi yeniden düzenlenmektedir.

Yapılan değişiklik uyarınca 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere tehlike sınıfları farkına bakılmaksızın tüm işyerlerinde kısa vadeli sigorta kolları aynı oranda uygulanacaktır. Buna göre; 01.09.2013 tarihinden başlayarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olarak sabitlenmektedir.

6385 Sayılı kanunun getirdiği önemli yeniliklerden biri de Genel Sağlık Sigortası uygulamasına yöneliktir. Yapılan değişiklikle lise ve dengi okul öğrencilerinin 20 yaşını doldurmamış olmaları koşuluyla öğrenimlerini tamamlamalarını takip eden 120 gün içinde genel sağlık sigortası kapsamında olmaları sağlanmıştır. Böylece lise öğrenimi sonrası üniversiteye devam edenlerin aradaki yaz döneminde zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılmalarına yol açan durum ortadan kaldırılmıştır. Lise öğrenimi sonrası üniversiteye devam edenler 25 yaşını aşmamak koşuluyla üniversite eğitimleri sonuna dek herhangi bir genel sağlık sigortası ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?