Kreş Yardımı Detayları Nelerdir

Çalışma hayatında kadın çalışan istihdamının arttırılması amacıyla bir takım yenilikler süregelen yıllarda mevzuat değişikliklerine gidilmiştir. Kadın sigortalılara hem Sosyal Güvenlik Hukuku hem de İş Hukuku ayrı bir parantez açmış gerek kendilerine gerekse işverenlerine çeşitli kolaylıklar sağlamıştır. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen ve 2018 yılında çalışma hayatında yeni düzenlemeler getiren ve 27.03.2018 tarih 30373 II.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na çalışan kadınlar için önemli olan ve gelir vergisi istisnası getiren 16 numaralı bent eklenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’n 23.maddesinin birinci fıkrasına 16 numaralı bent eklenmiştir. Maddenin özeti ile işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Özetle, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımının Detayları

Gelir Vergisi Kanunu madde 23’e göre;

-İşverenlerin kreş veya gündüz bakımevi hizmeti (işyerinde) bulunması durumunda hizmet erbabı kadın sigortalının gelir vergisi istisnasında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

-Kreş ve gündüz bakımevinde 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın sigortalı bu vergi istisnalarından faydalanabilir.

-Çocuk sayısı sınırı bulunmamaktadır.

-İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır.2018 yılı için 304,43 TL (Bakanlar Kurulu %15’i %50 sınırına yükseltmeye yetkilidir.)

-Asgari ücretin %15 üzerinde sağlanan menfaatler ücret olarak değerlendirilecek ve vergiye tabi tutulacak.

-İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu İlgili Maddesi;

“Ücretlerde:

    Madde 23 – (Değişik: 24/12/1980-2361/17 md.)

    Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

…..

16-(Ek: 21/3/2018-7103/4 md.) İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

NOT: Anılan maddenin usul ve esaslarına ilişkin detaylar Maliye Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra konu daha da netlik kazanacaktır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Çalışanlarına kreş hizmeti sunan işverenler, vergi istisnalarından faydalanabiliyor mu? Hangi durumda kreş yardımını bordroya eklemek gerekiyor?

2 yorum

  1. Çalışmakta olduğum işyerinde kreş açılmıyor. Bun istinaden 3-5 anaokulu ile %10 gibi komik rakamlarda indirim sağlanıyor ve çocuğu taşıma tamamen anneye bırakılıyor. Işyeri servisini kullanamıyorsunuz. Üstelik kreş yardımı da yapılmıyor. Bunun işverene cezai yaptırımı nelerdir?

  2. İŞVEREN KREŞ YARDIMI VERMİYORSA BU KREŞ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANABİLİRİZ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir