İşyerinin Bir Başka İşverene Devri

İşyerinin Bir Başka İşverene Devri Giriş:

İşyerinin bir başka işverene devri işyerindeki T.İ.S.’ni  geçersiz kılmayacaktır.

Özet:

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 8. maddesinde belirtildiği gibi işletme kapsamında olan işyerinin ne şekilde olursa olsun niteliği değişmeksizin bir başka işverene devri durumunda toplu iş sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmayacağı dolayısıyla işletme toplu iş sözleşmesi yetkisini kaldıramayacağı açıktır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözlemesi Uyuşmazlıkları

Giriş: Toplu İş Sözleşmesi uyuşmalıklarında yetkili mahkeme işyeri merkezinin bulunduğu yerdeki bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu …