İşverenin Verdiği İkramiyeden Haciz Kesintisi

İşverenin Verdiği İkramiyeden  Haciz Kesintisi

İşverenin Verdiği İkramiyeden Haciz KesintisiGiriş:

4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçinin ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye ödemesi ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan dolayı 1/4 ‘ünden fazla olmamak kaydıyla haciz kesintisi yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Özet:

4857 Sayılı İş Kanununun 35. maddesinde; “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez..” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Kanunun 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İcra-Nafaka Yazısı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?

İcra-Nafaka Yazısı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?

İcra/Nafaka Ödemeleri İçin Gelen Yazılar Herhangi bir çalışanın ödenmemiş borçlarından dolayı haciz kararı alınması durumunda …