Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-40862

Yargıtay Kararları

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçtiği/Gece Çalışmaları İçinGünlük 7.5 Saatlik Çalışma Üst Sınırı Emredici Olarak Düzenlendiği – Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Aşılmasa Da Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanacağı )
• GECE ÇALIŞMASI ( Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Sınırı Aşılmasa Da Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanacağı – 4857 Sayılı Kanunun Uygulandığı Dönem İçin Fazla Mesai Alacağına Hak Kazandığı )
• DENKLEŞTİRME UYGULAMASI ( Günlük Çalışma Süresinin 9 Saat Haftada 45 Saat Olduğu/ Denkleştirme Uygulaması Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği – Günlük 1.5 Saat Fazla Mesai Alacağı Olduğu )
• 4857 SAYILI KANUNUN UYGULANDIĞI DÖNEM ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Gibi Davacı İşçinin Fazla Mesai Alacağına Hak Kazanacağı – 1457 S.K’ya Ait Dönemde Gece Çalışma Süresi Belirlenmediği İçin Hak Kazanamayacağı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Turizmde Fazla Mesai Denkleştirme Süresi Uzatılıyor

Turizmde Fazla Mesai Denkleştirme Süresi Uzatılıyor

Turizmde çalışan işçilerin fazla mesai denkleştirme süresi yeni yapılacak düzenleme ile uzatılıyor. Bu yıl zor …