Kötü Niyet Tazminatı, İhbar Ve Kıdem Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı, İhbar Ve Kıdem TazminatıGiriş:

İş akdinin feshinden sonraki alacakları için açılmış olan dava, kötüniyet tazminatı ile ihbar ve kıdem tazminatına birlikte hükmedilmesini getirmiştir.

Özet:

Karara gerekçe gösterilen dava, fesihten önce değil fesihten sonra işçilik alacakları yanında kıdem, kötü niyet ve ihbar tazminatının tahsili için açılmıştır. Bir başka anlatımla bu dava iş akdi devam ederken değil, iş akdi sona erdikten sonra açıldığından, davaya konu uyuşmazlığa gerekçe olamaz. Diğer yandan davalı işveren fesihten sonra ihbar ve kıdem tazminatı yanında, TİS’nin 31. maddesinde öngörülen iş güvencesi tazminatını da ödemiştir. Toplu İş Sözleşmesinin 12. ve 31. maddesinde cezai şart öngören tazminatlar niteliği itibariyle aynı sonucu doğurmaktadır. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği her iki cezai şartın bir arada olması halinde, lehe olan tazminata karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?