İşçi Alacaklarının Ödenmesi Uygulaması

İşçi Alacaklarının Ödenmesi UygulamasıGiriş:

İşçi alacaklarının; alacağın ait olduğu döneme ilişkin ücrete göre hesaplanması gerektiği, son ücret üzerinden hesaplanmasının hatalı olduğu yönündedir. 

Özet:

Dava, işçilik haklarının tahsiline ilişkindir. Fazla mesai alacağı ait olduğu döneme ilişkin ücrete göre hesaplanmalıdır Fazla mesai alacağının son ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınması yasal değildir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-17647

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar 4857 …