İşverenin İşe İadeyi Kabul Etmesi

 İşverenin İşe İadeyi Kabul Etmesi

Giriş:

İşverenin işe iadeyi kabul etmesi iş akdi feshinin işveren tarafından geçerli nedenle yapılmadığı anlamına gelir.

Özet:

Davalı tarafından işe iade talebinin kabul edilmesi daha önce yapılan işveren feshinin de geçerli nedene dayanmadığının kabulü anlamına geleceğinden, 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin ( 1 ). ve ( 3 ). fıkralarında öngörülen ücret ve tazminatlara da hükmedilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?