Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Yıllık İzin Ücreti AlacağıGiriş:

Kıdem tazminatına esas ücret ve yıllık izin ücreti işçinin en son ücreti üzerinden hesaplanmalıdır.

Özet:

Kıdem tazminatı ve izin ücretinin son ücret üzerinden hesap edilmesi gerekir. Davacının iş aktinin son ücreti dikkate alınmaksızın önceki yılın asgari ücreti tutarı üzerinden hesaplanması hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …