İşçinin Devamsızlıktan Dolayı İş Akdi Feshi

İşçinin Devamsızlıktan Dolayı İş Akdi FeshiGiriş:

Davacı işçi devamsızlığını çocuğunun hastaneye yatırıp tedavileri için yaptığını belitmiş daha sonra da belirtilen tarihleri kapsar hastane raporunu sunmuştur.

Özet:

Davacının iş akti devamsızlık nedeniyle İş Kanununun 17/II-f bendi uyarınca işveren tarafından feshedilmiştir. Davacı, çocuğunu hastaneye yatırdığı için 3-4 Ekim tarihlerinde işe gelemediğini, 13.10.2002 tarihinde de çocuğunu kontrole götürdüğünü belirterek devamsızlığının nedenlerini açıklamış, daha sonra da bu savunmasını doğrulayan sonradan alınan ancak devamsızlık süresini kapsar SSK Gaziantep Bölge Hastanesi Baştabipliğinin raporunu sunmuştur. Sözü geçen raporda davacı çocuğunun amipli dizanteri tanısıyla davacı refakatinde yatarak tedavi olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda davacının devamsızlığının geçerli bir sebebe dayandığı dosya içerisindeki belge ve bilgilerden anlaşılmaktadır. Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken, reddi usul ve yasaya aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …