İşçinin Yasanın İş Güvencesi Maddesinden Yararlanmak İsteği

İşçinin Yasanın İş Güvencesi Maddesinden Yararlanmak İsteğiGiriş:

İşyerinin belediye olması ve ilçenin önemli bir kısmının baraj altında kalmasından dolayı işlerin eskiye göre azalması ve işçinin bu durumda iş güvencesi maddesinden yararlanaması

Özet:

1- Davalı Belediye Encümenince ilçenin büyük bölümünün baraj gölü içerisinde kalması sebebiyle belediye hizmetlerinin azaldığı gerekçesi ile işçi çıkarma kararı alınmış bunun sonucu davacının da içinde bulunduğu 13 geçici işçi işten çıkarılmıştır. Mahkemece kötüniyet tazminatı isteği reddedilirken davalının bu savunmasının yerinde olduğu kabul edilmiş ve yerine işçi alınmadığı da belirtilmiştir. Gerek mahkemenin bu gerekçesinden, gerek tüm dosya içeriğinden Toplu İş Sözleşmesinin 82. maddesinde düzenlenen iş güvencesi koşullarının oluşmadığının kabulü gerekir.
2- Davacının rızası dışında 16.08.2002 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği mahkemenin kabulündedir. Bu nedenle kıdem tazminatı faizinin anılan tarihten yürütülmesi gerekirken 31.12.2002 tarihinden faiz yürütülmesi doğru görülmemiştir.
3- Hüküm altına alınan ve ıslahla artırılan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faiz yürütülmesi bozma nedenidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …