Etiket Arşivleri: iş güvencesi

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü azaltmak, işçi ve işverenlerin anlaşmazlıklarda daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi başlatıldı.

Devamı »

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

Kötü Niyet Tazminatı , İş güvencesi kapsamında olmayan, belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş akdinin kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçinin talep edebileceği tazminat türüdür.

Devamı »

Kötü Niyet Tazminatı

kotu-niyet-tazminati

Çalışma hayatının işçi ve işveren açısından değerlendirilmesi gerektiğinde, karşılıklı haklar ve yükümlülükler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir çok çalışan kıdem ve ihbar tazminatından sıklıkla bahsederken bir diğer tazminat türü olan kötüniyet tazminatından bihaberdir. Yazımızda çalışma hayatı taraflarının pek karşılaşmadığı ama Yasalar ile şekli ve sınırı çizilmiş olan kötüniyet tazminatını …

Devamı »

İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları

is-guvencesi-tazminati-sgk-uygulamalari

Tahmini okuma süresi: 10 dk. İş güvencesi tazminatı, İş Kanunun 21.maddesi hükmüne göre göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu  en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. İşe iade davası sonucu hakkında yapılan işten …

Devamı »

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan Sigortalıların İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

ise-iade-davasi-sonucu-ise-baslatilmayan-sigortalilarin

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Çalışma hayatının sık sık karşılaştığı durumlardan birisi de işe iade davalarıdır. İşverenin işçiyi 4857 sayılı Yasamızda ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarması sonucu,  çalışanların yine aynı Yasadan faydalanarak haklarını aramaları ve haklılıklarını ispat etme yoluna gitmektedirler. Kısaca anlatmak gerekirse 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kanunla getirilen koşulları sağlayan …

Devamı »

Türkiye’de En Tartışmalı Konulardan Kıdem Tazminatı. Peki Diğer Ülkelerde Kıdem Tazminatı Var Mı?

4 ülkede kıdem tazminatı fonu: Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası uygulanan ülke sayısı 12. Kıdem tazminatı olmayan (yasa ile düzenlenmeyen) ülke sayısı 22. Kıdem tazminatı fonu uygulayan ülke sayısı ise 4. Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası + işsizlik yardımı uygulanan ülke sayısı 5 olup, …

Devamı »

İş Güvencesi Kimleri Kapsamaz?

İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler, 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar, belirli süreli iş sözleşmesine tabi çalışan işçiler ile işveren vekilleri iş güvencesi kapsamı dışındadır. Bu durumdaki işçilerin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetle feshedilmiş ise, işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat …

Devamı »

Belirli Süreli İş Akdinde İş Güvencesi

Belirli Süreli İş Akdinde İş Güvencesi Giriş: Belirli Süreli İş Akdi ile çalışan işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Özet: Davalı işverene ait yurt içindeki işyerinde çalışan davacı ile 28.04.2001 tarihinde yurt dışındaki işyerinde çalışması için ek sözleşme imzalandığı, sözleşmenin başlangıcının 01.05.2001 tarihi olup, 2 yıllık süreli olduğu ve işverence süre …

Devamı »