İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi-2

İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi-2Giriş:

Davacı işçinin ücret indirimini kabul etmeyerek işyerini terk etmesi, işçinin bildirimsiz fesih olarak ihbar tazminatından yararlanamaması

Özet:

Taraflarca akdin feshedildiğine dair bir belge mevcut değildir. Davacı tanıkları fesih konusunda bilgi vermemişlerdir. Davalı tanıkları ise ücret indirimini kabul etmeyen davacının işyerinden kendisinin ayrıldığını açıklamışlardır. Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde akdin 1475 Sayılı Yasa’nın 16/3. maddesi gereğince feshedildiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …