İşçinin İbranameyi İmzalamak Zorunda Kalması

İşçinin İbranameyi İmzalamak Zorunda KalmasıGiriş:

İşçinin alacakları ile ilgili ibranameyi imzalamak zorunda kalmasını iddia etmesi bunun işçi tarafından kanıtlanması gerekmektedir

Özet:

İşçilik alacaklarının ödenmesi karşılığında alınan ibranamede, alacaklar miktar olarak yazıldığı takdirde ibraname makbuz niteliğindedir. Buna karşılık, alacaklar kalemler halinde sayılmış, ancak miktar yazılı değilse, ihbar ve kıdem tazminatları ile ikramiye ve sosyal hakların alındığı belirtilmişse imzalanan belge geçerli bir ibraname özelliğindedir. İbranameyi müzayaka halinde olduğu için imzalamak zorunda kaldığını iddia eden taraf bu hususu kanıtlamalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …