İşe İade Davasında Belirlenen Tazminat Miktarının Üst Sınırdan Belirlenmesi

İşe İade Davasında Belirlenen Tazminat Miktarının Üst Sınırdan BelirlenmesiGiriş:

İşe iade davasında işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde mahkemenin belirleyeceği tazminat miktarını üst sınırdan belirlemesi halinde bunu geçerli bir nedeni olması gerekmektedir.

Özet:

İşçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı konusunun da 4857 Sayılı İş Kanununun 21/1. maddesinde alt ve üst hadler belirtilmiş olup, bu hadler arasında bir miktar belirlenirken davacının kıdemi, fesih nedeni gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Dosyada alt hadden uzaklaşmayı gerektirecek bir olgu bulunmamaktadır. Mahkemece gerekçe dahi gösterilmeden anılan tazminatın üst sınırdan belirlenmesi doğru değildir. Öte yandan, dava konusu tazminat, ücret ve diğer hakların kabulü feshin geçersizliğine ilişkin karar verilmesine bağlıdır. Feshin geçersizliğine ilişkin dava tesbit niteliğinde olduğundan buna bağlı tazminat, ücret ve haklar yönünden de harç ve vekalet ücreti maktu olarak hüküm altına alınmalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?