Emeklilik Nedeni İle Fesihte Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi

Emeklilik Nedeni İle Fesihte Kıdem Tazminatının Ödenme SüresiGiriş:

Emeklilik nedeni ile iş akdi feshinde Toplu İş Sözleşmesinde Tazminatın 30 gün içinde ödenmesi hükmü diğer hallerde başkaca bir hükmün bulunmaması diğer hallerde tazminatın iş akdi feshinde derhal ödeneceği anlamındadır.

Özet:

Fesih tarihinde işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 39/D maddesinde ise, kıdem tazminatının işçinin emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödeneceği kurala bağlanmıştır. Bunun dışındaki sona erme hallerinde kıdem tazminatı için belli bir ödeme süresi öngörülmüş değildir. Böyle olunca iş sözleşmesinin emeklilik dışında sona erme hallerinde kıdem tazminatının fesih tarihinde ödenmesi gerekir.

Öte yandan davacı kıdem tazminatının ödendiği sırada faiz hakkının saklı tutmuşsa bilirkişi raporu ile hesaplanan faizin hüküm altına alınması gerekir. Böyle bir ihtirazı kayıt bulunmaması durumunda ise, asıl borcun ödenmesiyle birlikte feri bir hak olan faiz hakkının da son bulacağı gözetilerek, faiz isteğinin reddine karar verilmelidir. Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …