Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan Zarar

Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan ZararGiriş:

İşveren tarafından kıdem tazminatının geç ödenmesinden dolayı munzam zarara uğradığını iddia eden taraf bunu ispat etmek zorundadır.

Özet:

Munzam zarar, faizi aşan zarardır. Borçlar Kanunun 105.maddesinde düzenlenmiştir. Faizi aşan zararı olduğunu iddia eden kişi ispat ile yükümlüdür.Öte yandan, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle İş Kanunun 14/11 c-2 ye göre gecikme faizi istenir.

Borçlar Kanunun 113/II.fıkrasına göre de kıdem tazminatı ödendiğinde işçi geç ödemeden dolayı ihtirazi kayıtta bulunmamış ise faiz isteğinde bulunamaz. Çünkü asıl borç ödendiğinden Borçlar Kanunun 113/1.fıkrasına göre fer’i haklarda düşer.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 76.maddesine göre olayları izah davacıya tavsif mahkemeye aittir. Mahkemece yapılacak iş taraf iddia ve savunmaları tek bir hukuki kavram üzerinde birleştirmek ve ait olduğu hukuki yolla çözümlemektir. Eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …